Történelem munkaközösség

Érettségi

Az emelt szintű érettségi témái letölthetők a http://dload.oktatas.educatio.hu/erettsegi/nyilvanos_anyagok_2019tavasz/tortenelem_em_szob_tematika_2019maj.pdf oldalról.

A vizsgaleírás letölthető a
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/erettsegi/vizsgakovetelmenyek2017/tortenelem_vl.pdf,
a részletes vizsgakövetelmények pedig a https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/erettsegi/vizsgakovetelmenyek2017/tortenelem_vk.pdf
oldalról.

Érettségi segédlet (tematikus adattár) letölthető a www.katped.hu/sites/default/files/erettsegi_segedlet.docx oldalról

Évfolyamdolgozat

8. évfolyam
A felmérés időpontja. február 18. – 1 óra
Az elért eredmény dupla jegyet fog érni. Az elégséges eredmény eléréséhez 40% szükséges.

10. évfolyam
A felmérés időpontja: március 17. – 1 óra
A dolgozat értékelése a középszintű érettségi ponthatárai mentén alakulnak (80%-5, 60%-4, 40%-3), de az elégséges eredmény eléréséhez 30% szükséges. Az elért eredmény tripla jegyet ér. A témalista csatolva.

Osztályozó vizsga anyagai - tanterv

Letölthetők az osztályozó vizsgák témalistái. Jelentkezés előtt érdemes a szaktanárral egyeztetni.

Ezenkívül csatolva olvashatók iskolánk jelenleg hatályos tantervei is. Az ÚJ megnevezésű tanterv az 5-11. évfolyamokra, illetve a 12.d osztályokra érvényes.

Vaktérképek


7.b (Kaszap István) osztály

Következő kötelező olvasmány (olvasása folyamatosan a tanmenet szerint, az egész könyv elolvasásáért ötöst lehet kapni):
Hegedüs Géza: A milétoszi hajós. (Letölthető a
https://drive.google.com/drive/folders/1Yir_oAVyB9L1Rg9iY39n0GobEw7sWKzB?usp=sharing oldalról)

Hegedüs Géza: Az írnok és a fáraó. (Online olvasható a https://www.scribd.com/read/257862087/Az-irnok-es-a-farao# oldalon)
Csak az alábbi (mellékletben is csatolt) fejezeteket kötelező elolvasni, a többi fakultatív):
Thot isten kedvencei
Az élet semmi, minden a halál

9.d (Loyolai Szent Ignác) osztály

Görög TZ esszétémák:
Az athéni demokrácia
A görög hitvilág.
Hellász kiemelkedő kulturális emlékei.
A görög filozófia kimagasló képviselői (Platón, Arisztotelész).

Tanmenet csatolva

Kötelező olvasmányok, filmek:
Hegedüs Géza: A milétoszi hajós (Október-novemberben folyamatosan a tanmenet szerint, Letölthető a
https://drive.google.com/drive/folders/1Yir_oAVyB9L1Rg9iY39n0GobEw7sWKzB?usp=sharing oldalról)
Plutarkhosz: Caesar (http://mek.oszk.hu/03800/03892/html/02.htm#30, január 6-ig
Képes Krónika

12.d (Szent Ágoston) osztály - 2019/20

Esszétémák:
A keleti és a nyugati blokk főbb politikai, gazdasági, társadalmi jellemzői,
A hidegháborús szembenállás jellemzői.
Nemzetközi konfliktusok a hidegháború idején (berlini válság, Korea, Kuba, Vietnam).
Az ENSZ létrejötte, működése.
A kétpólusú világrend megszűnése; a Szovjetunió és Jugoszlávia szétesése; Németország újraegyesítése.
Az Európai Unió alapelvei, intézményei és működése.

Letölthetők:
- az interjú készítésével kapcsolatps információk
- a szóbeli érettségi témák béta változata: olvasd el, január 6-án beszélünk róla!

Mansfeld Péter emlékverseny

Idén is meghirdetjük a Tápay Miklós ciszterci öregdiák által alapított Mansfeld Péter emlékversenyt két fős csapatok számára. A résztvevőknek az 1956-os forradalommal, illetve Mansfeld Péter életével kapcsolatos tudásukról kell számot adniuk.
I. díj: 40e Ft II. díj: 20e Ft III. díj: 10e Ft

Jelentkezési határidő: október 3. szerda
Rubovszky Péter tanár úrnak kell ímélben (rubovszky.peter@gmail.com) vagy személyesen leadni a csapattagok nevét, osztályát, ímélcímét és a csapatnevet.

Latin örökségünk

Letölthető A trójai háború és a hozzá tartozó olvasónapló.

Versenyek

- Mansfeld Péter Emlékverseny (lásd a tortenelem.szig.hu-n külön oldalon)
- Cultura Nostra (9-12. évf.), témája: Az Erdélyi Fejedelemség és a szétszakított Magyarország története (1526-1690), (nevezési határidő: november 29., a versenyfelhívás és a szakirodalom: http://culturanostra.bences.hu)
- Pázmány Bölcs-Ész Tanulmányi Verseny (11-12. évf., nevezési határidő: okt. 4., további információ: https://btk.ppke.hu/felvetelizoknek/pazmany-bolcs-esz-tanulmanyi-verseny )
- Savaria Országos Történelem Verseny (9-10. évf., nevezési határidő: nov. 9., https://www.srpszkk.hu/szakmai-szolgaltatasok/tanulmanyi-versenyek/savaria-tortenelem-verseny/versenykiiras-a-2018-2019-tanevre_savaria-tortenelem-verseny

Magyar törvények

A Magyar Köztársaság alaptörvénye letölthető a:
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100425.ATV oldalról

A második évezred magyar törvényei pedig a
http://www.1000ev.hu/ oldalon találhatók meg.

Belépés