Történelem munkaközösség

Érettségi

Az emelt szintű érettségi témái letölthetők a http://dload.oktatas.educatio.hu/erettsegi/nyilvanos_anyagok_2019tavasz/tortenelem_em_szob_tematika_2019maj.pdf oldalról.

A vizsgaleírás letölthető a
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/erettsegi/vizsgakovetelmenyek2017/tortenelem_vl.pdf,
a részletes vizsgakövetelmények pedig a https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/erettsegi/vizsgakovetelmenyek2017/tortenelem_vk.pdf
oldalról.

Érettségi segédlet (tematikus adattár) letölthető a www.katped.hu/sites/default/files/erettsegi_segedlet.docx oldalról

Tanterv

Csatolva olvashatók iskolánk jelenleg hatályos tantervei. Az osztályzóvizsgákra ezek alapján érdemes készülni.
Az ÚJ megnevezésű tanterv az 5-10. évfolyamokra, illetve a 11-12.d osztályokra érvényes.

Vaktérképek


12.a (Boldog Gizella) osztály - 2018/19

Házi feladat február 4-ig: Interjú készítése szüleiddel vagy nagyszüleiddel a rendszerváltásról.

Érettségi szóbeli tematika - megtekinthető
Utolsó hetek tanmenete a vitaindító témák időpontjával - megtekinthető

Fakultatív házi feladat: Interjú készítése egy idősebb határon túli magyarral (határidő: február 28.)

Filozófia házi dolgozatok
I.Etika (a két lehetőség közül az egyiket kell megírni, min 1-2 A/4 oldalon április 5-ig):
1. Kiért futok avagy milyennek képzelem el jövendőbelimet?
2. Interjú készítése szüleiddel vagy nagyszüleiddel a megismerkedésükről.

11.d (Szent Ágoston) osztály - 2018/19

I. világháború TZ megoldásai csatolva

Kötelező olvasmány:
- II. Rákóczi Ferenc: Emlékirataim II. Rákóczi Ferenc Emlékiratai - 1708 (a http://vmek.oszk.hu/10900/10960/10960.pdf oldalról letölthető könyvben a 238-258.) vagy a http://mek.oszk.hu/01000/01019/01019.htm oldalon az 1708-as év HATÁRIDŐ: október 15
Írj ki 5-5 fogalmat, helyszínt, személyt!)
- Mikszáth Kálmán: Új Zrínyiász

Kötelező film:
- Gandhi (határidő szeptember 3.)
- A misszió (online megnézhető: https://indavideo.hu/video/A_misszio_-_The_Mission_-_teljes_film) szeptember 24-ig
- Danton (online megnézhető: https://videa.hu/videok/film-animacio/danton-teljes-film-1g3Adafl9IYKGUZW) szeptember 17-ig

Mansfeld Péter emlékverseny

Idén is meghirdetjük a Tápay Miklós ciszterci öregdiák által alapított Mansfeld Péter emlékversenyt két fős csapatok számára. A résztvevőknek az 1956-os forradalommal, illetve Mansfeld Péter életével kapcsolatos tudásukról kell számot adniuk.
I. díj: 40e Ft II. díj: 20e Ft III. díj: 10e Ft

Jelentkezési határidő: október 3. szerda
Rubovszky Péter tanár úrnak kell ímélben (rubovszky.peter@gmail.com) vagy személyesen leadni a csapattagok nevét, osztályát, ímélcímét és a csapatnevet.

Latin örökségünk

Letölthető A trójai háború és a hozzá tartozó olvasónapló.

Versenyek

- Mansfeld Péter Emlékverseny (lásd a tortenelem.szig.hu-n külön oldalon)
- Cultura Nostra (9-12. évf.), témája: Az Erdélyi Fejedelemség és a szétszakított Magyarország története (1526-1690), (nevezési határidő: november 29., a versenyfelhívás és a szakirodalom: http://culturanostra.bences.hu)
- Pázmány Bölcs-Ész Tanulmányi Verseny (11-12. évf., nevezési határidő: okt. 4., további információ: https://btk.ppke.hu/felvetelizoknek/pazmany-bolcs-esz-tanulmanyi-verseny )
- Savaria Országos Történelem Verseny (9-10. évf., nevezési határidő: nov. 9., https://www.srpszkk.hu/szakmai-szolgaltatasok/tanulmanyi-versenyek/savaria-tortenelem-verseny/versenykiiras-a-2018-2019-tanevre_savaria-tortenelem-verseny

Évfolyamdolgozat

8. évfolyam
A felmérés időpontja. március 6. – 1 óra
Az elért eredmény dupla jegyet fog érni. Az elégséges eredmény eléréséhez 40% szükséges.

10. évfolyam
A felmérés időpontja: április 5. – 1 óra
A dolgozat értékelése a középszintű érettségi ponthatárai mentén alakulnak (80%-5, 60%-4, 40%-3), de az elégséges eredmény eléréséhez 30% szükséges. Az elért eredmény tripla jegyet ér. A témalista csatolva.

Magyar törvények

A Magyar Köztársaság alaptörvénye letölthető a:
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100425.ATV oldalról

A második évezred magyar törvényei pedig a
http://www.1000ev.hu/ oldalon találhatók meg.

Belépés