Történelem munkaközösség

Az új történelem érettségi követelményrendszere és vizsgaleírása

A vizsgaleírás letölthető a http://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/erettsegi/vizsgakovetelmenyek2017/tortenelem_vl_2017.pdf,
a részletes vizsgakövetelmények pedig a http://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/erettsegi/vizsgakovetelmenyek2017/tortenelem_vk_2017.pdf oldalról

Érettségi segédlet (tematikus adattár) letölthető a http://kpszti.hu/system/files/Erettsegi%20segedlet.docx oldalról

Az oldalról letölthető:
Simonkay tanár úr prezentációja

Adattár a kerettantervek alapján

Tanterv

Csatolva olvashatók iskolánk jelenleg hatályos tantervei. Az osztályzóvizsgákra ezek alapján érdemes készülni.
Az ÚJ megnevezésű tanterv az 5-9. évfolyamra, illetve a 10-12.d osztályokra érvényes.

Mansfeld Péter emlékverseny

idén is meghirdetjük a Tápay Miklós ciszterci öregdiák által alapított Mansfeld Péter emlékversenyt két fős csapatok számára. A résztvevőknek az 1956-os forradalommal, illetve Mansfeld Péter életével kapcsolatos tudásukról kell számot adniuk.
I. díj: 40e Ft II. díj: 20e Ft III. díj: 10e Ft

jelentkezési határidő: október 5. szerda (Lakatos Máténak leadni a csapattagok nevét, osztályát és csapatnevet, e-mail cím)

írásbeli forduló: október 12.(csütörtök) – 7. óra
feladattípusok: 1956-os események kronológiai sorrendbe állítása, hazai és nemzetközi események párba állítása, fogalmak meghatározása és megnevezése, személyek megnevezése, a forradalommal kapcsolatos hazai és nemzetközi események elhelyezése vaktérképen, beszédek, kiáltványok és más szöveges források felismerése (a dokumentum vagy a szerző/beszélő megnevezése)

Vaktérképek


10.d (Szent Ágoston) osztály - 2017/18

Kötelező olvasmány:
Képes Krónika: szeptember-októberben az egyes uralkodókhoz kötve
Herczeg Ferenc: A fogyó hold (február végéig)
Danton (film): május közepéig

Kötelező film: Danton (online megnézhető: http://www.magyarvagyok.hu/videok/26-Movies/252092-Danton-Danton.html) HATÁRIDŐ: 2016. október 19.

Felkészülés az évfolyamdolgozatra: csatolt segédlet

Versenyek

Főgimnazistáknak:
- Mansfeld Péter Emlékverseny (lásd a tortenelem.szig.hu-n külön oldalon)
- Cultura Nostra (témája a dualizmus a versenyfelhívás és a szakirodalom letölthető a http://culturanostra.bences.hu oldalról)
- Pázmány Bölcs-Ész Tanulmányi Verseny (11-12. évf., jelentkezés okt. 15-ig, további információ https://btk.ppke.hu/felvetelizoknek/pazmany-bolcs-esz-tanulmanyi-verseny)
- Savaria Országos Történelem Verseny (9-10. évf., tájékoztató: https://www.srpszkk.hu/szakmai-szolgaltatasok/tanulmanyi-versenyek/savaria-tortenelem-verseny/versenykiiras-a-2017-2018tanevre)

11.a (Boldog Gizella) osztály - 2017/18

REFORMKOR – 1848/48 (tz)

képek: 200/2 (Győri csata) 209/18 (SZI karika) 210/20,21 (Kaszinó, lóverseny), 210/22 (árvíz) 212/5 (alsótábla), 217/5(hajógyár), 219/12 (vasút), 220/19 (SZ+K) 225/15 (Színház), 225/17 (Nemzeti Múzeum), 226/1 (Kossuth választás), 227/4 (Pilvax,), 228/8 (kormány), 231/4 (pénz), 233/10 (Balázsfalva), 238/15 (Branyiszkó), 242/7(Buda), 244/13 (Világos)

térképek: 206/5 (Széchenyi utazásai) 223/9 (nemzetiség) 227/3 (Pest-Buda) 232/9 (ellentétek), hadműveletek: 234/15, 235/1, 236/6241/6, 244/15

ábrák: 202/13 (társadalom), 205/4, 209/17 (SZ+W), 215/16 (megye) 220/18 (táborok), 220/20 (SZ+K) 222/7 (nacionalizmus), 228/9 (Mo államszervezete 1848), 229/11 (jobbágyfelszabadítás), 231/7 (közjogi kérdés 1848 nyarán), 232/8 (magyarok↔nemzetiségek), 237/10 (Kossuth-Görgey)

Évfolyamdolgozat

8. évfolyam
A felmérés időpontja. február 20. – 1 óra
Az elért eredmény dupla jegyet fog érni. Az elégséges eredmény eléréséhez 40% szükséges.

10. évfolyam
A felmérés időpontja: március 22. – 1 óra
A dolgozat értékelése a középszintű érettségi ponthatárai mentén alakulnak ki, az elégséges eredmény eléréséhez 30% szükséges. Az érdemjegy tripla jegyet ér. A témalista csatolva.

Magyar törvények

A Magyar Köztársaság alaptörvénye letölthető a:
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100425.ATV oldalról

A második évezred magyar törvényei pedig a
http://www.1000ev.hu/ oldalon találhatók meg.

Belépés