Történelem munkaközösség

Érettségi

Az emelt szintű érettségi témái letölthetők a http://dload.oktatas.educatio.hu/erettsegi/nyilvanos_anyagok_2018tavasz/tortenelem_em_szob_tematika_2018maj.pdf oldalról

A vizsgaleírás letölthető a
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/erettsegi/vizsgakovetelmenyek2017/tortenelem_vl_2017.pdf
A részletes vizsgakövetelmények pedig a http://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/erettsegi/vizsgakovetelmenyek2017/tortenelem_vk_2017.pdf
oldalról

Érettségi segédlet (tematikus adattár) letölthető a http://kpszti.hu/system/files/Erettsegi%20segedlet.docx oldalról

Tanterv

Csatolva olvashatók iskolánk jelenleg hatályos tantervei. Az osztályzóvizsgákra ezek alapján érdemes készülni.
Az ÚJ megnevezésű tanterv az 5-9. évfolyamra, illetve a 10-12.d osztályokra érvényes.

Vaktérképek


11.d (Szent Ágoston) osztály - 2018/19

Kötelező film:
A misszió (online megnézhető: https://indavideo.hu/video/A_misszio_-_The_Mission_-_teljes_film) szeptember 24-ig
Danton (online megnézhető: https://videa.hu/videok/film-animacio/danton-teljes-film-1g3Adafl9IYKGUZW) szeptember 17-ig

Kötelező olvasmány:
Rákóczi Ferenc: Emlékirataim (részlet - feltöltés alatt) szeptember 24-ig
Mikszáth Kálmán: Új Zrínyiász

Ajánlott olvasmány és film:

Kora újkor - munkafüzet: https://player.nkp.hu/play/230003

Esszéírás lépései (csatolva)

Latin örökségünk

Letölthető A trójai háború és a hozzá tartozó olvasónapló.

Versenyek

Főgimnazistáknak:
- Kosáry Domokos emlékverseny (nevezés december 1. este 6-ig, tájékoztató: http://tortenelemoktatok.hu/kosary-domokos-tortenelemverseny)
- Mansfeld Péter Emlékverseny (lásd a tortenelem.szig.hu-n külön oldalon)
- Cultura Nostra (témája a dualizmus a versenyfelhívás és a szakirodalom letölthető a http://culturanostra.bences.hu oldalról)
- Pázmány Bölcs-Ész Tanulmányi Verseny (11-12. évf., jelentkezés okt. 15-ig, további információ https://btk.ppke.hu/felvetelizoknek/pazmany-bolcs-esz-tanulmanyi-verseny)
- Savaria Országos Történelem Verseny (9-10. évf., tájékoztató: https://www.srpszkk.hu/szakmai-szolgaltatasok/tanulmanyi-versenyek/savaria-tortenelem-verseny/versenykiiras-a-2017-2018tanevre)

12.a (Boldog Gizella) osztály - 2018/19

Témák a Horthy-korszak TZ-hez szeptember első hetében:
1. Az ellenforradalmi rendszer konszolidációjának legfontosabb lépései.
2. A magyar külpolitika a két világháború között.
3. A politikai rendszer főbb jellemzői.
4. Társadalmi, gazdasági, ideológiai kérdések.
5. Társadalmi rétegződés és életmód a húszas-harmincas években.
6. Az antiszemitizmus megjelenési formái és a „zsidókérdés” Magyarországon.
7. A klebelsbergi oktatás- és kultúrpolitika.
8. A válság és hatása: a belpolitikai élet változásai az 1930-as években.

Esszéírás lépései (melléklet)

Évfolyamdolgozat

8. évfolyam
A felmérés időpontja. március 6. – 1 óra
Az elért eredmény dupla jegyet fog érni. Az elégséges eredmény eléréséhez 40% szükséges.

10. évfolyam
A felmérés időpontja: április 5. – 1 óra
A dolgozat értékelése a középszintű érettségi ponthatárai mentén alakulnak (80%-5, 60%-4, 40%-3), de az elégséges eredmény eléréséhez 30% szükséges. Az elért eredmény tripla jegyet ér. A témalista csatolva.

Mansfeld Péter emlékverseny

idén is meghirdetjük a Tápay Miklós ciszterci öregdiák által alapított Mansfeld Péter emlékversenyt két fős csapatok számára. A résztvevőknek az 1956-os forradalommal, illetve Mansfeld Péter életével kapcsolatos tudásukról kell számot adniuk.
I. díj: 40e Ft II. díj: 20e Ft III. díj: 10e Ft

jelentkezési határidő: október 5. szerda (Lakatos Máténak leadni a csapattagok nevét, osztályát és csapatnevet, e-mail cím)

írásbeli forduló: október 12.(csütörtök) – 7. óra
feladattípusok: 1956-os események kronológiai sorrendbe állítása, hazai és nemzetközi események párba állítása, fogalmak meghatározása és megnevezése, személyek megnevezése, a forradalommal kapcsolatos hazai és nemzetközi események elhelyezése vaktérképen, beszédek, kiáltványok és más szöveges források felismerése (a dokumentum vagy a szerző/beszélő megnevezése)

Magyar törvények

A Magyar Köztársaság alaptörvénye letölthető a:
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100425.ATV oldalról

A második évezred magyar törvényei pedig a
http://www.1000ev.hu/ oldalon találhatók meg.

Belépés